evolectorium

Visit Blog Website

8 posts · 871 views

:: POLISH :: Blog poświęcony jest badaniom nad szeroko pojętą ewolucją języka. Znajdziesz tu m.in. polskie przekłady recenzowanych tekstów naukowych, krytyczne omówienia najnowszych publikacji, slajdy z wykładów (wraz z opisem), mini-recenzje książek. W osobnej sekcji rekomendowane są materiały audio (podcasty i audycje) oraz video (nagrania wystąpień konferencyjnych). :: ENGLISH :: This blog is about current research on language evolution. You will find here Polish translations of peer-reviewed papers, discussions on selected scientific publications, presentation slides (with commentary), book reviews and much, much more.

Sort by: Latest Post, Most Popular

View by: Condensed, Full

 • February 13, 2016
 • 12:38 AM
 • 138 views

Język jako złożony układ adaptacyjny

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Ewolucyjny rozwój zasobów językowych i zachowań werbalnych człowieka jest możliwy dzięki współoddziaływaniu trzech złożonych układów adaptacyjnych (CAS), w ramach których zachodzą ściśle skorelowane ze sobą procesy operujące na odrębnych skalach czasowych.... Read more »

 • May 14, 2014
 • 12:36 AM
 • 110 views

Lingwistyka a ewolucja (1)

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.1) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

Pinker, S., & Bloom, P. (2011) Natural language and natural selection. Behavioral and Brain Sciences, 13(04), 707-727. DOI: 10.1017/S0140525X00081061  

 • May 13, 2014
 • 12:35 AM
 • 109 views

Lingwistyka a ewolucja (2)

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.2) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

 • May 12, 2014
 • 12:34 AM
 • 117 views

Semantyka w ujęciu ewolucyjnym

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.3) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

 • May 11, 2014
 • 12:33 AM
 • 100 views

Pragmatyka w ujęciu ewolucyjnym

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.4) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

 • May 10, 2014
 • 12:32 AM
 • 92 views

Fonetyka w ujęciu ewolucyjnym

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.5) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

Fitch, W.T., & Reby, D. (2001) The descended larynx is not uniquely human. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 268(1477), 1669-1675. DOI: 10.1098/rspb.2001.1704  

Kay, R.F., Cartmill, M., & Balow, M. (1998) The hypoglossal canal and the origin of human vocal behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(9), 5417-5419. PMID: 9560291  

Kojima, S., Tatsumi, I., Kiritani, S., & Hirose, H. (1989) Vocal-auditory functions of the chimpanzee: consonant perception. Human Evolution, 4(5), 403-416. DOI: 10.1007/BF02436436  

Savage-Rumbaugh, E.S., Murphy, J., Sevcik, R.A., Brakke, K.E., Williams, S.L., Rumbaugh, D.M., & Bates, E. (1993) Language Comprehension in Ape and Child. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58(3/4). DOI: 10.2307/1166068  

 • May 9, 2014
 • 12:31 AM
 • 103 views

Fonologia w ujęciu ewolucyjnym

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.6) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

 • May 8, 2014
 • 12:30 AM
 • 102 views

Składnia w ujęciu ewolucyjnym

by Arkadiusz Jasinski in evolectorium

Polski przekład (cz.7) artykułu Jamesa R. Hurforda pt. "Linguistics from an evolutionary point of view", 2012 [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.... Read more »

join us!

Do you write about peer-reviewed research in your blog? Use ResearchBlogging.org to make it easy for your readers — and others from around the world — to find your serious posts about academic research.

If you don't have a blog, you can still use our site to learn about fascinating developments in cutting-edge research from around the world.

Register Now

Research Blogging is powered by SRI Technology.

To learn more, visit http://selfregulationinstitute.org/.